Zamówienie

Gdzie Wydatkowanie Spotyka Wartość

 

Nauka zarządzania wydatkowaniem. Sztuka zarządzania ludźmi i procesami.
Dane pozwalające wszystko powiązać. Proces zamawiania zawsze mógł być właśnie taki.

 

 

Dlaczego Ivalua to najlepsze rozwiązanie w zakresie zamówień?

 

 • Korzystaj z przejrzystego i znajomego interfejsu użytkownika w stylu portalu Amazon.
 • Śledź rzeczywiste i planowane zobowiązania wydatkowe w odniesieniu do budżetu.
 • Wysyłaj zapytania z dowolnego źródła i w dowolnym formacie za pomocą procesów roboczych zatwierdzania dopasowanych do treści i wartości.
 • Ustawiaj alarmy i powiadomienia dla brakujących danych uwierzytelniających, wygasających dokumentów i nowych danych.
 • Kontroluj realizację zamówień za pomocą zawiadomień o wysyłce i końcowych potwierdzeń dostawy.

 

Poproś o wersję demo

Moduły Zamówień Ivalua

Zapotrzebowania Zakupowe

Zapytania z katalogów, umów, punchout-ów czy wolnego tekstu mogą być prowadzone poprzez przepływy robocze zatwierdzeń skonfigurowane odpowiednio do typu zawartości lub wartości.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Prowadź rozliczenia dla wielu kosztów, dostawców i miejsc dostaw.
 • Ustaw przepływy pracy w zakresie zatwierdzania w oparciu o typ zapotrzebowań zakupowych.
 • Inicjuj zdarzenia ofertowania terminowego bezpośrednio na podstawie zapotrzebowania.
 • Zastosuj integrację z narzędziami księgowymi celem dokonywania wpisów pozycji księgowych i rezerw.
 • Generuj wpisy pozycji księgowych dla różnych ksiąg (księgi zakupów, operacje, wpisy dzienników) i eksportuj wszystko do systemu księgowego.
 • Zarządzaj różnymi metodami księgowości w zakresie podatków (odliczane, nieodliczane, pro rata, o samodzielnie ustalanym wymiarze).

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Wychwytuj potrzeby bezpośrednio od stron zgłaszających zapotrzebowania za pomocą formatu znanego z zakupów internetowych, który prowadzi użytkowników po kolejnych etapach procesu. Zaoszczędź na czasie ekspertów merytorycznych i kierowników poprzez zastosowanie ścieżek przepływu pracy tylko dla wybranych pozycji. Otrzymasz powiadomienia dotyczące budżetu i projektów przed wygenerowaniem zamówień.

Dowiedz się więcej »


Zamówienia Zakupu

Zamówienia są zgłaszane dostawcom do zatwierdzenia, a oficjalny proces zmiany zamówienia śledzi zmieniające się potrzeby.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Twórz i przesyłaj dostosowane do firmy spersonalizowane formularze zamówienia zakupu.
 • Zastosuj zaawansowane oszczędności płatnicze dla zamówień.
 • Zarządzaj stopami procentowymi dyskontowania.
 • Automatycznie przypisuj kategorie kosztowe w oparciu o profil użytkownika i typ zakupu.
 • Śledź zarówno przewidywane jak i wynikające z umów wydatki na podstawie kategorii budżetowych.

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Automatyczne tworzenie wielu zamówień na podstawie jednego zapotrzebowania (i odwrotnie) oszczędza czas kupujących. Komunikacja za pomocą Portalu Dostawcy lub przez EDI/cXML wprowadza dostawcę do procesu bez konieczności polegania na komunikacji faksem, pocztą tradycyjną czy elektroniczną. Zmiana sposobu przetwarzania zamówienia redukuje zakres działań związanych z wprowadzaniem zmian w istniejących zamówieniach po zatwierdzeniu.

Dowiedz się więcej »


Potwierdzenia Dostawy

Wyprzedzające zawiadomienia o wysyłce od dostawców i potwierdzenia końcowe oznaczają realizację zamówień.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Śledzenie wydatków wynikających z umów na podstawie kategorii budżetowych
 • Tworzenie rachunków całkowitych lub częściowych
 • Wielokrotne obciążenia budżetowe przy realizacji

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Czyniąc dostawy i potwierdzenia częścią jednego procesu, minimalizuje się konieczność ponownego wprowadzania danych. Dostawcy mogą z wyprzedzeniem zawiadamiać o wysyłce (lub prosić o pozwolenie na wysyłkę, zależnie od przypadku), a kupujący mogą wprowadzać potwierdzenia odbioru poprzez potwierdzenie tych samych zawiadomień wysyłkowych. Przepływ pracy pozwala na zawiadomienie stron zgłaszających zapotrzebowanie o otrzymaniu danych produktów i usług, co upraszcza potwierdzenie przed przejściem do fakturowania.

Dowiedz się więcej »


Śledzenie Budżetu

Śledź rzeczywiste i planowane zobowiązania wydatkowe w odniesieniu do budżetów zarządzanych online lub zaimportowanych z systemu finansowego.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • W prosty sposób załaduj budżety do systemu.
 • Zarządzaj budżetami według lat obrotowych, centrów kosztów, organizacji, projektu, itp.
 • Przeprowadzaj analizę budżetowej linii wydatkowania w oparciu o postępy (budżetowane, negocjowane, ujęte w umowie, fakturowane).
 • Konfiguruj alarmy na wypadek przekroczenia budżetu.

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Wstrzymaj zakupy zanim się zaczną porównując zapotrzebowania z bieżącym budżetem. Zwiększ swoją kontrolę nad budżetem dzięki temu, że będziesz widzieć więcej niż tylko pozostałą kwotę budżetu – budżet objęty wstępnym zobowiązaniem (w formie zapotrzebowań i nie ujętych jeszcze w fakturach zamówień). Przekazuj informacje dotyczące obciążeń budżetowych na podstawie zapotrzebowań i zamówień z powrotem do budżetowego ERP lub innego systemu (lub systemów) księgowego.

Dowiedz się więcej »

 

Ivalua Solutions Brochure

One Suite. Infinite Possibilities

Download Now