DOSTAWCY W IVALUA

Wolność łączenia się i współpracy

Siła Zera

Dostawcy korzystający z Ivalua nie ponoszą żadnych kosztów w związku z dostępem do sieci.

 

Ponad milion dostawców łączy się ze światem handlu za pośrednictwem Ivalua. Ich wprowadzenie jest bardzo szybkie – zwykle zajmuje tylko kilka minut, po czym mogą oni zacząć współpracę z kupującymi już od pierwszego dnia.

Wiele opcji. Bez ograniczeń.

Dostawcy mają w Ivalua możliwość połączenia się w dowolny sposób.
Zaloguj się za pomocą portalu lub połącz się bezpośrednio przez EDI lub XML, e-mail, faks, albo załaduj plik Excel.

 

 

Bez opłat. Brak minimalnego wolumenu. Bez zmartwień.

Więcej, niż zamówienia zakupu

Prawdziwi partnerzy robią coś więcej, a nie jedynie wystawiają faktury.
Dostawcy korzystający z Ivalua w pełni uczestniczą w procesach objętych przepływem pracy, co powoduje dodanie wartości, poprawę wyników oraz eliminację niepotrzebnych kosztów z łańcucha dostaw.

 

Kierownik ds. Kluczowych Klientów Dostawcy

Utrzymuj profil online, ustawiaj plany poprawy, zarządzaj stosunkami i obniżaj poziom ryzyka.

Zarządzanie Dostawcami

Kierownik ds. Sprzedaży Dostawcy

Żyj i oddychaj procesem zapytań, od początkowych odpowiedzi do przedkładania ofert końcowych.

Sourcing Strategiczny

Menadżer Handlu Internetowej Dostawcy

Publikuj katalogi, aktualizuj ceny i SKU, współpracuj przy umowach i kontroluj zmiany operacyjne.

Umowy i Katalogi

Kierownik ds. handlu internetowego / kluczowych klientów

Odbieraj i potwierdzaj zamówienia zakupu, wprowadzaj zmiany, aktualizuj status projektu i przetwarzaj ASN oraz GRN.

Zamówienie

Zespół AR Dostawcy

Przedkładaj faktury, zarządzaj wyjątkami i sporami, koordynuj płatności faktur i finansowanie, zależnie od potrzeb.

Fakturowanie

Świat kart wyników. Sporządzaj raporty dotyczące zachowania zgodności z umową i ryzyka, jednocześnie utrzymując współpracę o prawdziwie partnerskim charakterze.

Inteligencja Zakupowa