Sourcing Strategiczny

Siła Sourcingu

 

Sourcing to etap, na którym proces zamówienia może dostarczyć najwyższej wartości strategicznej – z zastrzeżeniem, że nie przeszkadza temu nawał roboty papierkowej. Ivalua zwiększa prędkość i poziom wglądu konieczny do zarządzania złożonymi projektami i kontaktami z dostawcami, a także zapewnia solidną platformę dostarczającą informacje w czasie rzeczywistym, które umożliwiają skuteczne negocjacje.

 
 

 

Dlaczego Ivalua to najlepsze rozwiązanie w zakresie sourcingu?

 

 • W prosty sposób zarządzaj wszelkimi typami zdarzeniami sourcingowymi – od spot bid do w pełni strategicznego sourcingu
 • Przyśpiesz proces sourcingowy za pomocą szablonów i konfigurowalnych workflow dla każdego Klienta.
 • Współpracuj z kluczowymi interesariuszami przy przygotowywaniu zapytań o propozycje, ocen propozycji i przy udzielaniu zamówień.
 • Uzyskaj globalny wgląd we wszystkie zdarzenia i ramy czasowe sorucingu.

 

Poproś o wersję demo

Moduły Sourcingu Strategicznego w Ivalua

Projekty Sourcingowe

Kontroluj każdy aspekt twojego projektu sourcingowego, w tym zespół, dokumenty, zadania i całość komunikacji.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Etapy procesowe zależne od typu projektu (sourcing strategiczny, oferty terminowe, podwójne koperty, itp.).
 • Śledzenie etapów ogólnych i milowych projektu.
 • Raportowanie i śledzenie przewidywanych oszczędności finansowych.
 • Zarządzanie zadaniem dla każdego etapu projektu..

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Wstępnie skonfigurowane szablony procesów Ivalua pozwalają użytkownikom na zarządzanie wszelkimi rodzajami projektów sourcingowych – dużymi i małymi, dotyczącymi towarów lub usług, projektami strategicznymi jak i ofertami terminowymi. Uprość tworzenie ofert poprzez zebranie wymogów kluczowych interesariuszy, dynamiczne zarządzanie wymaganymi zadaniami i delegowanie zadań do członków zespołu projektowego.

Dowiedz się więcej »


Zapytanie ofertowe

Zautomatyzuj całość ciężkiej pracy administracyjnej w zakresie przygotowywania zapytań ofertowych, dystrybucji do dostawców i zbierania odpowiedzi ofertowych.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Proste tworzenie według typu zapytania ofertowego – zapytania informacyjne, proste zapytania o propozycje, złożone zapytania o propozycje z rozbiciem kosztów, itp.
 • Zarządzanie ofertami cenowymi z wielu run i dla wielu partii oraz zmianami w propozycjach dostawców.
 • Śledzenie postępu w zakresie odpowiedzi dostawców.
 • Wykorzystaj ponownie dane z przeszłych projektów lub szablonów.
 • Wspólne ocenianie i porównawcza analiza ofert dostawców według ceny i czynników jakościowych.
 • Dziel oceny według wartości procentowej, ilości lub wartości.

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Zaoszczędź czas usprawniając nawet najbardziej złożone zdarzenia z zakresu sourcingu wykorzystując wstępnie skonfigurowane szablony zapytań cenowych i informacyjnych. Przekazuj dane dotyczące zapytań ofertowych do dostawców w kolejnych rundach, którzy przeszli proces negocjacji. Zoptymalizuj oszczędności za pomocą analizy porównawczej ofert w oparciu o bieżące i docelowe ceny.

Dowiedz się więcej »


Aukcje

Prowadź aukcje online w konkurencyjnych kategoriach, uzyskując najniższe koszty dla twojej organizacji.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Opcja inicjowania aukcji opartych na Zapytaniach o Ofertę Cenową
 • Wiele rodzajów aukcji.
 • Ranking według wielu kryteriów (cena, oferta techniczna, wymagany czas, itp.).
 • Zarządzaj aukcjami dla wielu partii.
 • Modelowanie scenariusza „Co jeśli” oraz analiza symulacyjna.

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Obniż koszty w kategoriach docelowych. Twórz aukcje od podstaw i zmień zapytanie ofertowe w aukcję z konkurencyjnym ofertowaniem w czasie rzeczywistym. Utrzymuj bogatą ścieżkę audytową poprzez wychwytywanie wszystkich danych aukcji, wliczając oferty cenowe, uwagi dostawców i dokumenty – wszystko w jednym miejscu dla łatwości śledzenia i raportowania.

Dowiedz się więcej »


Zestawienie Materiałowe

Zintegruj zestawienia materiałowe w procesie sourcingowym, dzięki czemu niczego nie przegapisz przy wprowadzaniu nowych produktów na rynek.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Zarządzanie bazą materiałów, w tym łącza do PLM lub systemów zarządzania danymi podstawowymi.
 • Integracja BOM produktowych w projektach sourcingowych
 • Zapytanie ofertowe dot. cen komponentów.
 • Automatyczna aktualizacja zapotrzebowań zakupowych, umów oraz/lub BOM z zastosowaniem negocjowanych cen.

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Sorucing materiałów produkcyjnych pociąga za sobą pewne wyzwania. Zespoły ds. Zamówień muszą posiadać wszystkie dane dotyczące komponentów BOM, by móc prowadzić sourcing w wydajny sposób. Moduł BOM Ivalua pozwala ci bezproblemowo zintegrować szczegóły BOM i informacje o komponentach z systemu zarządzania danymi podstawowymi i Ivalua. Stosuj informacje takie jak wolumeny komponentów i bieżące rysunki do generowania zdarzeń sourcingowych i umów dla zatwierdzonych dostawców komponentów.

Dowiedz się więcej »

 

Ivalua Solutions Brochure

One Suite. Infinite Possibilities

Download Now