Fakturowanie

Zamknij pętlę

 

Zaprzyjaźnij się z księgowością. Elektroniczne fakturowanie pozwala nadzorować nieupoważnione wydatkowanie, przy jednoczesnym mapowaniu umów i zamówień zakupu.

 

 

Dlaczego Ivalua to najlepsze rozwiązanie w zakresie fakturowania?

 

 • Wychwytuj faktury drogą elektroniczną.
 • Przeprowadzaj rozliczenia na podstawie zamówień, rachunków i voucherów zakupowych.
 • Udoskonal szybkie rozliczanie dla dyskontowania wczesnych płatności.
 • Zarządzaj i śledź raportowanie wydatków oraz zgody na podróż.
 • Księguj rozliczenia międzyokresowe dotyczące towarów i usług jeszcze w pełni nieotrzymanych lub ujętych w fakturach.

 

Poproś o wersję demo

Moduły Fakturowania Ivalua

Faktury i Płatności

Wychwytuj faktury drogą elektroniczną, przeprowadzaj rozliczenia na podstawie zamówień i rachunków i wydawaj vouchery płatnicze.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Dokonuj wstępnej inicjalizacji faktur w oparciu o dowolny zbiór lub status danych.
 • Importuj zeskanowane faktury i dane pobrane z faktur.
 • Skonfiguruj przepływ pracy dotyczący zatwierdzania faktur za pomocą wyjątków cenowych i ilościowych.
 • Zintegruj wszystko z narzędziami księgowymi celem dokonywania wpisów pozycji księgowych i rezerw.
 • Generuj wpisy pozycji księgowych dla różnych ksiąg (księgi zakupów, operacje, wpisy dzienników) i eksportuj wszystko do systemu księgowego.
 • Zarządzaj różnymi metodami księgowości w zakresie podatków (odliczane, nieodliczane, pro rata, o samodzielnie ustalanym wymiarze).

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Ręczne wprowadzanie faktur zostaje znaczące zredukowane dzięki wykorzystaniu Zamówień do elektronicznego wychwytywania danych faktur. Powiadomienia informują dostawców o konieczności przedkładania faktur z zachowaniem zgodności i kupujących o konieczności skorygowania zamówień tak, by do AP trafiały faktury, którymi można w prosty sposób zarządzać. Dostawca nie musi upominać się o swoje płatności – widzi ich status w harmonogramach.

Dowiedz się więcej »


Dynamiczne Dyskontowanie

Stosuj szybkie rozliczanie faktur pozwalające na dyskontowanie wczesnych płatności.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Przedstawiaj opcje dyskontowania wczesnych płatności dostawcom za pomocą rozliczeń faktur.
 • Zarządzaj maksymalnymi środkami pieniężnymi dostępnymi w ujęciu dziennym dla wczesnych płatności.
 • Pozwól dostawcom na tworzenie domyślnych planów wczesnych płatności.

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Zoptymalizuj pozycje gotówkowe, by zaoferować ulgi dostawcom, którzy mają problemy z przepływem środków pieniężnych. Uzyskaj zniżki nawet po wynegocjowaniu warunków wczesnych płatności.

Dowiedz się więcej »


Wydatki

Śledź zatwierdzenia dla podróży i zarządzaj raportowaniem wydatków.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Zachowaj zgodność z firmowymi politykami raportowania wydatków (wydatki w ujęciu dziennym lub według pozycji, z określonym przez firmę limitem lub bez), ze śledzeniem wydatków ogółem w danym okresie.
 • Importuj faktury z wielu agencji lub od różnych dostawców usług.
 • Udoskonal wbudowaną integrację za pomocą modułu Fakturowania Ivalua.
 • Twórz raporty dotyczące wydatków oraz/lub zamówienia zakupu w oparciu o potwierdzenia zamówień.
 • Generuj pozycje księgowe i zarządzaj podatkami od sprzedaży dzięki zintegrowaniu narzędzi księgowych.

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Autoryzuj lub wstrzymaj wydatki, zanim do nich dojdzie. Zautomatyzuj wychwytywanie i dystrybuowanie raportów dotyczących wydatków, zaoszczędzając na cennym czasie. Zapewnij lepszą zgodność z formularzami online, wytycznymi dla poszczególnych użytkowników.

Dowiedz się więcej »


Rozliczenia międzyokresowe

Księguj rozliczenia międzyokresowe dotyczące towarów i usług jeszcze w pełni nieotrzymanych lub ujętych w fakturach.

NAJAŻNIEJSZE FUNKCJE

 • Generuj wydatki z tytułu czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.
 • Generuj raporty dotyczące czynnych rozliczeń międzyokresowych dla faktur bez rachunków (i odwrotnie).
 • Obliczaj końcowookresowe kwoty biernych rozliczeń międzyokresowych ze szczegółowym zasobem rezerwowym.

W JAKI SPOSÓB DOSTARCZANA JEST WARTOŚĆ?

Zamknij okres rachunkowy z zasobem rezerwowym dla rozliczeń międzyokresowych, ze wszystkimi szczegółami w Ivalua. Zarządzaj transakcjami w ramach rozliczeń międzyokresowych poprzez transakcje obciążania i uznawania.

Dowiedz się więcej »


 

Ivalua Solutions Brochure

One Suite. Infinite Possibilities

Download Now