News


Ivalua została znaczącym dostawcą usług zarządzania w cyklu życia kontraktu niezależnej firmy badawczej


Ivalua – światowy lider branży rozwiązań w dziedzinie zarządzania zaopatrzeniem i wydatkami – poinformowała dziś, że została uznana za znaczącego dostawcę usług w zakresie zarządzania w cyklu życia kontraktu (CLM) przez Forrester Research, Inc. w opublikowanym przez tę firmę raporcie pt Przegląd rynkowy: zarządzanie w cyklu życia kontraktu 2014.

Jak stwierdzono w raporcie z września 2014 r., „Dostawca ten [Ivalua] opracował pakiet do zarządzania wydatkami obejmujący prawdziwy produkt CLM i używany przez ponad 50 klientów”.

Ivalua znajduje się wśród 14 dostawców CLM uwzględnionych w raporcie w celu wskazania czytelnikowi dostawców, którzy z największym prawdopodobieństwem dostarczą rozwiązanie CLM odpowiadające ich potrzebom, profilowi branży i preferencjom związany z wdrożeniem. Obecnie produkty CLM obsługują wszystkie stadia cyklu życia kontraktu i są integrowane z innymi programami, aby zaspokoić oczekiwania klientów związane z wdrożeniem. Proces ten obejmuje integrację bazy danych CLM z aplikacjami sprzedażowymi i zakupowymi wykorzystującymi dane kontraktu podczas transakcji sprzedaży lub świadczenia usług B2B.

„To dla nas zaszczyt, że Forrester uznał nas za znaczącego dostawcę CLM. Istotą działalności Ivalua jest tworzenie łatwych w użyciu narzędzi umożliwiających naszym klientom uproszczenie złożonych zadań. Rozwiązanie Ivalua Contract Management to doskonały przykład tego paradygmatu. Zajęliśmy się złożonym, czasem uciążliwym, złożonym z wielu ruchomych części zadaniem o dużych konsekwencjach prawnych i finansowych, i ułatwiliśmy je, przyspieszyliśmy i uczyniliśmy bardziej przejrzystym dla wszystkich zainteresowanych “, powiedział Gérard DAHAN, General Manager,Ivalua.

Moduł Ivalua Contract Management stanowi jasną, uporządkowaną ramę skupiającą wszystkie kontrakty w jednym miejscu i zapewniającą nowatorskie funkcje, od przygotowania projektów i zbiorowego pisania kontraktów do wprowadzania zmian po ich zawarciu i zarządzania zgodnością. Można go również łączyć z innymi funkcjami zintegrowanego pakietu Ivalua, takimi jak baza danych dostawców, katalogi produktów (eProcurement) czy proces eZaopatrzenia.

Ivalua Contract Management można nabywać indywidualnie lub w ramach pakietu Ivalua.Latest News