News


Ivalua ujawnia ostatnie nowości wprowadzone do modułu zarządzania aukcjami elektronicznymi


Dzięki innowacjom Ivalua ułatwia monitorowanie ofert oraz współpracę między kupującymi i dostawcami w czasie przebiegu aukcji.

Ivalua, jeden z najważniejszych producentów oprogramowania do e-zakupów i zarządzania wydatkami na świecie, kontynuuje swoją strategię innowacji i prezentuje ostatnie nowości wprowadzone do modułu zarządzania aukcjami internetowymi. Innowacje mają ułatwić współpracę i komunikację między kupującymi i dostawcami na wszystkich etapach przebiegu aukcji elektronicznej: od jej utworzenia aż do analizy wyników.

„Już na samym początku Ivalua uczyniła z innowacji swój znak firmowy. Jesteśmy dumni, że możemy dziś zaprezentować ostatnie nowości, będące wynikiem ścisłej współpracy między działem R&D i naszymi klientami. W połączeniu z dobrze zdefiniowanym procesem zakupów aukcje są skutecznym narzędziem służącym do dynamicznego i kooperacyjnego negocjowania z dostawcami najlepszego stosunku jakości do ceny. Pozwalają one zrealizować dwa strategiczne cele: zredukować koszty zakupów oraz utrzymać standardy jakości i obsługi” – wyjaśnia Gérard Dahan, dyrektor Ivalua na Europę, Bliski Wschód i Afrykę.

Zaprezentowane innowacje to:

Szczegółowy, dynamiczny podgląd graficzny wszystkich ofert powiązanych z daną aukcją. Funkcja pozwala kupującemu zobaczyć za pomocą jednego kliknięcia szczegółową wizualizację ofert złożonych przez poszczególnych dostawców oraz aktualne trendy cen według dostawców, artykułów i partii. Widok podglądu graficznego umożliwia ponadto szeregowanie i filtrowanie ofert według kryteriów określonych przez kupującego (według dostawców, od najbardziej do najmniej interesującego oferenta itp.) oraz eksportowanie do formatu Excel wszystkich danych dotyczących aukcji.

Nowy komunikator poprawiający komunikację w czasie aukcji. Komunikator działa na zasadzie czatu i umożliwia płynne rozmowy w czasie rzeczywistym między administratorem aukcji i uczestniczącymi w niej dostawcami. Pozwala on administratorowi na szybkie odnajdywanie w wątku wiadomości nieprzeczytanych i pozostawionych bez odpowiedzi oraz bezzwłoczne odpowiadanie na pytania dostawców.

„Jesteśmy przekonani, że te innowacje pozwolą użytkownikom osiągać jeszcze lepsze wyniki, usprawnić współpracę między kupującymi i dostawcami, a wreszcie rozszerzyć zastosowanie aukcji na nowe kategorie zakupów” – podsumowuje Gérard Dahan.Latest News