News


Firma Ivalua przedstawia wiele innowacji zintegrowanych z modułem analizy wydatków


Firma Ivalua przedstawiła najnowsze innowacje dotyczące swojego rozwiązania Zakupów Elektronicznych Ivalua Buyer, spośród których wiele dotyczy modułu Analiza Wydatków.

Wprowadzenie nowych rozwiązań przyczyni się do umocnienia pozycji lidera wydawcy oprogramowania na rynku narzędzi Analizy Wydatków, a w ujęciu bardziej ogólnym w sektorze Zakupów Elektronicznych, poprzez oddanie do dyspozycji użytkowników jeszcze bardziej potężnego, ergonomicznego i w pełni zintegrowanego narzędzia umożliwiającego uzyskanie kompletnej wizji Zakupów.

Analiza wydatków – proces szczególnie uciążliwy

Jeżeli chodzi o analizę wydatków, wszystkie wielkie przedsiębiorstwa międzynarodowe muszą mierzyć się z identycznymi wyzwaniami – z jednej strony konieczne jest zapewnienie skutecznego pozyskiwania, zaszeregowania i analizowania danych dotyczących zakupów, które pochodzą z różnych systemów informatycznych (w niektórych przypadkach może chodzić nawet o kilkadziesiąt systemów), natomiast z drugiej strony – oczyszczanie i ujednolicanie bardzo dużej ilości danych (faktury, zamówienia, rachunki dostawców itd.).

Moduł Analiza Wydatków Ivalua : ułatwienie prac zespołów działu zakupów dla zapewnienia większej niezawodności danych

Innowacje wprowadzone w module Analiza Wydatków Ivalua Buyer V8 umożliwiają spełnienie wymienionych powyżej potrzeb:

  • Nowe narzędzie klasyfikacji wydatków umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym wartości procentowej wydatków pozostających do zaszeregowania, z możliwością określania priorytetów w zależności od wybranych kryteriów zaszeregowania: kwota, rachunek dostawcy, rodzina zakupów itd. Narzędzie ułatwia użytkownikom pracę dzięki automatycznemu proponowaniu najbardziej trafnych reguł zaszeregowania w odniesieniu do poszczególnych pozycji na fakturach. Po ich zatwierdzeniu, reguły umożliwiają zaszeregowanie w sposób retroaktywny poszczególnych pozycji faktur otrzymanych w przeszłości, a następnie są wykorzystywane dla automatycznego zaszeregowania pozycji nowych faktur.
  • Nowe narzędzie zapobiegające dublowaniu się danych dostawców umożliwia łatwe odnalezienie i proste usunięcie powtarzających się danych dzięki wykorzystaniu filtrów wyszukiwania z możliwością parametryzacji (np.: algorytm wyszukiwania na podstawie identycznego adresu pocztowego, adresu e-mail, kodu DUNS (kod identyfikacyjny przedsiębiorstw), numeru płatnika podatku VAT (numer NIP) itd.). Ergonomia ekranów prezentacji wyników wyszukiwania została zaprojektowana na nowo w celu ułatwiania ich odczytywania przez użytkowników. Poza usuwaniem powtarzających się danych, narzędzie umożliwia również łączenie kart dostawców oraz modyfikowanie ich hierarchii.
  • Nowa konsola analityczna umożliwia użytkownikom tworzenie w sieci na każde żądanie i zaledwie kilkoma prostymi kliknięciami skomplikowanych i zawierających wiele kryteriów analitycznych tabel danych. Podczas tworzenia zadania analitycznego użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych filtrów (dotyczących włączenia/wykluczenia, zakresu użytkownika oraz zakresu danych, punktów początkowych itd.) oraz dodawać dowolne wzory obliczeniowe. Ponadto mogą wybrać wyświetlanie wyników w postaci dynamicznych tabel wielopoziomowych i/lub elementów graficznych (wykresy w układzie współrzędnym, wykresy kołowe, histogramy pionowe i poziome, radary, wyszukiwanie wsteczne i powiększenie itd.), a następnie ich przechowywanie w bibliotece publicznej lub prywatnej oraz w ulubionych.

„Wprowadzone innowacje zapewniają naszym klientom zdecydowane skrócenie czasu i wysiłków niezbędnych w celu oczyszczania i zaszeregowania informacji dotyczących dostawców, a co za tym idzie – uzyskanie wyższej jakości danych dotyczących wydatków, umożliwiając pracownikom Dyrekcji Zakupów skoncentrowanie się wyłącznie na zadaniach dotyczących analizy i zarządzania strategicznego” – stwierdza Gérard Dahan, Dyrektor firmy Ivalua na region Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.

Ivalua Buyer V8 to zintegrowane rozwiązanie zapewniające kompletną wizję Zakupów

Nowe, zaawansowane funkcje oczyszczania danych i analizy wydatków stanowią doskonałe uzupełnienie rozwiązania Ivalua Buyer V8, stanowiącego najbardziej zintegrowany pakiet oprogramowania Zakupów Elektronicznych na rynku, którego wszystkie moduły wykorzystują wspólną bazę danych dostawców. Ivalua Buyer V8 umożliwia użytkownikom konsolidację i wykorzystywanie wszystkich dostępnych danych dotyczących zakupów, niezależnie od modułu, z którego dane te pochodzą (Zaopatrzenie elektroniczne, elektroniczne zarządzanie źródłami zaopatrzenia, umowami, fakturami, oceną wydajności, zagrożeniami itd.) w celu tworzenia w pełni wiarygodnych analiz dotyczących zakupów. Tego rodzaju kompletna wizja zakupów ułatwia opracowywanie odpowiednich planów działań i zapewnia możliwość pełnej analizy wydatków poczynionych u określonego dostawcy, co zapewnia między innymi silniejszą pozycję negocjacyjną pracownikom działu zakupów.

„Wykorzystywany przez wiele dużych międzynarodowych grup przemysłowych, moduł analizy wydatków Ivalua Buyer V8 stanowi referencyjne narzędzie dla wszystkich przedsiębiorstw, które zamierzają dysponować zintegrowaną, wspólną wizją dotyczącą struktury ich wydatków.” podsumowuje pan Gérard Dahan.Latest News