News


Ivalua z tytułem Wizjonera w Magicznym Kwadracie Gartnera dla Pakietów Zaopatrzeniowo-Płatniczych 2016


Najbardziej zaawansowana pozycja pod względem kompletności wizji w Kwadracie Wizjonerów

Ivalua — globalny dostawca rozwiązań do zarządzania wydatkami — poinformowała dziś o umieszczeniu jej przez Gartner, Inc. w części „Wizjonerzy” Magicznego Kwadratu Gartnera dla Pakietów Zaopatrzeniowo-Płatniczych* 2016. Ivalua znalazła się na najbardziej zaawansowanej pozycji wśród Wizjonerów pod względem kompletności wizji.

„Uważamy, że nasza pozycja w Magicznym Kwadracie Pakietów Zaopatrzeniowo-Płatniczych Gartnera za potwierdzenie naszego rozumienia kierunku, w którym podąża rynek, oraz sukcesu w dziedzinie dostaw zaawansowanych technologicznie, najlepszych na rynku rozwiązań do zarządzania wydatkami pozwalających firmom na wielkie, szybkie oszczędności poprzez poprawę widoczności i płynności, standaryzację procesów oraz wzrost wydajności zaopatrzenia i finansów” — mówi David Khuat-Duy, dyrektor naczelny Ivalua. „Uważamy, że nasze nieustanne starania zmierzające do dostarczania nowatorskich rozwiązań łączących łatwość użycia, efektywność i elastyczność zostały nagrodzone”.

Firma Gartner oceniła dwunastu dostawców aplikacji zaopatrzeniowo-płatniczych pod względem kompletności wizji i zdolności do jej realizacji.

„Rynek programów zaopatrzeniowo-płatniczych liczy dziesiątki firm. Ten raport obejmuje te z nich, które działają na całym świecie w górnym segmencie firm średniej wielkości i dużych” — mówi Gérard Dahan, kierownik regionu EMEA w Ivalua. „Uważamy, że nadany nam tytuł Wizjonera dowodzi znaczenia naszych nieustannych inwestycji w technologię, szerokiej i głębokiej sieci partnerów, którą stworzyliśmy, oraz ducha współinnowacyjności, którego nasz zespół niesie wszystkim naszym klientom”.

„Bardzo się cieszę, że Gartner uznał Ivalua za Wizjonera P2P. CACI korzysta z platformy Ivalua w celu zarządzania swoją ogromną bazą dostawców, wszystkimi kontraktami z nimi oraz zamówieniami. Łatwość użycia umożliwia dostawcom zarządzanie informacjami o firmie, przyjmowanie zamówień i wysyłanie faktur w jednej aplikacji, dzięki czemu proces akceptacji dostawcy daje pozytywny wynik” — mówi Steven H. Weiss, wiceprezes CACI do spraw kontraktów rządowych.

* Gartner, Magiczny Kwadrat Pakietów Zaopatrzeniowo-Płatniczych, Deborah R Wilson, Paolo Malinverno, Magnus Bergfors, Desere Edwards. Data publikacji: 13 czerwca 2016 r.

Zastrzeżenie: Gartner nie rekomenduje żadnego dostawcy, produktu ani usługi wskazanej w publikacjach badawczych tej firmy ani nie doradza użytkownikom technologii wyboru tylko dostawców najwyżej sklasyfikowanych lub wyróżnionych w inny sposób. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii jej pionu badawczego. Nie należy ich interpretować jako stwierdzeń dotyczących stanu faktycznego. Gartner nie udziela żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji dotyczących niniejszego badania, w tym gwarancji przydatności do sprzedaży lub do określonego celu.Latest News