News


Wykorzystując produkt Ivalua, grupa Pierre & Vacances centralizuje swój system zarządzania umowami w sposób umożliwiający pełną współpracę


Będąca europejskim liderem sektora bliskich wyjazdów turystycznych grupa Pierre & Vacances Center Parcs rozpoczęła korzystanie z narzędzia Ivalua Buyer V8 w zakresie scentralizowanego zarządzania umowami zawartymi z dostawcami, umożliwiającego pełną współpracę wszystkich kupców. Korzystając z systemu informatycznego SAP, grupa Pierre & Vacances Center Parcs podjęła decyzję o zakupie modułu Zarządzanie Umowami Ivalua Buyer.

Decyzja ta doskonale wpisuje się w realizowaną strategię optymalizacji portfela zakupów o łącznej wartości wynoszącej 650 mln € rocznie, która jest podzielona w trzech równych częściach pomiędzy zakupy związane z nowo budowanymi obiektami oraz renowacją istniejących, zakupy dotyczące eksploatacji poszczególnych lokalizacji i energii oraz zakupy o charakterze nie-eksploatacyjnym. Działając w ścisłej współpracy ze swoimi dostawcami oraz partnerami wewnętrznymi i zewnętrznymi, grupa zamierza przede wszystkim ułatwić automatyzację zarządzania całym cyklem umów, począwszy od ich sporządzenia, poprzez prowadzenie negocjacji, aż po odnowienie, przedłużenie lub wygaśnięcie.

Pan Martin de Neuville, Dyrektor Zakupów Grupy Pierre & Vacances Center Parcs dzieli się z nami swoją wizją w zakresie wdrażania przedstawionej powyżej polityki zakupów swojej grupy:

„Optymalne zarządzanie umowami i nawiązane z dostawcami będącymi naszymi partnerami relacje bliskości umożliwiły nam w szczególności wprowadzenie bardzo ścisłych zasad w zakresie wpisywania produktów na listę dostaw oraz lepszej kontroli naszych kosztów”

Aby osiągnąć założone cele funkcyjne, techniczne oraz finansowe, Dyrekcja Zakupów grupy Pierre & Vacances Center Parcs wprowadziła strukturę organizacyjną odpowiadającą potrzebom istniejącym zarówno w skali globalnej (wg poszczególnych rodzin zakupów), jak i lokalnej.

„Powierzając nam realizację tego projektu, grupa Pierre et Vacances Center Parcs przyczynia się do rozwoju naszej pozycji rynkowej w sektorze turystyki, za co powinniśmy jej serdecznie podziękować.” – podsumowuje pan Gérard DAHAN, Dyrektor Naczelny firmy Ivalua na region Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.Latest News