News


GKN plc wybiera Ivalua do optymalizacji kompleksowego procesu zaopatrzenia i płatności


GKN

Firmy Ivalua i GKN plc ogłosiły dziś wdrożenie pakietu Source-to-Pay (S2P) firmy Ivalua obejmującego moduły do obsługi pozyskiwania dostawców, SRM, metodyki zakupów, kontraktów i zaopatrzenia internetowego w celu usprawnienia obecnie stosowanych procedur, efektywniejszej realizacji zadań wewnętrznych i skuteczniejszej aprowizacji.

Wdrożenie platformy Ivalua, połączonej ze stosowanymi w organizacji systemami ERP, umożliwi firmie GKN skonsolidowanie oddzielnych procesów, które obecnie są obsługiwane przez różne aplikacje, oddzielne bazy danych i arkusze kalkulacyjne, w ramach jednej, w pełni zintegrowanej platformy, aby uzyskać lepszy wgląd w bezpośrednie i pośrednie wydatki sięgające 2 mld euro rocznie.

Platforma będzie dostępna dla całego łańcucha zaopatrzenia firmy GKN, na który składa się 250 pracowników zaopatrzenia, 2500 osób zamawiających i około 6000 dostawców.

„Ewolucja naszego środowiska biznesowego sprawiła, że zaczęliśmy poszukiwać partnera, który może dostarczyć innowacyjne narzędzia do zarządzania wydatkami, które będą obejmować wszystkie działania działu zaopatrzenia. Wymagaliśmy, by oprogramowanie oferowało standardowe funkcje, a przy tym miało modułową budowę z możliwością dostosowania do naszych potrzeb. Uważamy, że firma Ivalua oferuje narzędzia, procesy i technologie odpowiednie do naszego systemu doskonałości działu Driveline” — powiedział José Luis SAINZ, Wiceprezes ds. Bezpośredniego Zaopatrzenia Towarowego i Pozyskiwania Strategicznego działu GKN Driveline.

„Bardzo cieszymy się z tego, iż dział GKN Driveline wybrał firmę Ivalua i zamierzamy dostarczyć rozwiązania mające istotny wpływ na strategię zarządzania wydatkami” — powiedział Gérard DAHAN, Dyrektor Generalny firmy Ivalua na region EMEA. „Jest to wyraźne wotum zaufania dla naszego bogatego doświadczenia w dziedzinie zarządzania wydatkami, które możemy wykorzystać w celu usprawnienia działań czołowej firmy takiej jak GKN”.Latest News