News


Firma EDF wybrała narzędzie Ivalua w zakresie organizacji swoich procedur przetargowych w skali całej grupy


Będąca liderem rynków energetyki grupa EDF postanowiła zaufać narzędziu Ivalua Buyer V8, które stanowi najnowszą wersję oprogramowania zakupów elektronicznych firmy Ivalua, w zakresie zarządzania całością swoich procesów Zakupów, począwszy od odbioru zapytań dotyczących zakupów, aż po zawarcie umowy, poprzez wszystkie etapy procesów konsultacji, negocjacji, przyznania kontraktu i jego finalizacji.

Celem grupy EDF było zapewnienie modernizacji swojego narzędzia zakupów elektronicznych, z uwzględnieniem ogólnoświatowej skali działalności Grupy i z myślą o dalszej optymalizacji procesu zakupów.

Oprogramowanie Ivalua Buyer będzie stanowić dla kupców i osób podejmujących decyzje dotyczące zakupów w skali całej grupy narzędzie umożliwiające współpracę, zapewniające pilotowanie i kontrolę realizacji wszystkich dossier dotyczących zakupów. Jeżeli chodzi o dostawców, Ivalua Buyer będzie stanowić referencyjny portal, w ramach którego udostępniane będą dokumenty dotyczące umów oraz dokumentacja informacyjna.

Docelowo, z oprogramowania Ivalua Buyer korzystać będzie codziennie ponad 5000 kupców i osób podejmujących decyzje dotyczące zakupów oraz kilkadziesiąt tysięcy dostawców.

„Bardzo cieszy nas zaufanie, jakie okazała nam firma EDF. Podpisanie umowy dotyczącej realizacji tego projektu w skali międzynarodowej stanowi kolejny dowód naszych zdolności do dostosowania narzędzia Ivalua Buyer w odniesieniu do wszystkich potrzeb oraz problematyki zakupów wielkich grup przemysłowych prowadzących działalność o znaczeniu międzynarodowym oraz do wdrażania naszych rozwiązań w skali ogólnoświatowej.” – wyjaśnia pan Gérard DAHAN, Dyrektor Naczelny firmy Ivalua na region Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.Latest News