News


Beacon wdraża rozwiązanie Ivalua, mające na celu ułatwienie fakturowania rynkowego i rozliczeń centralnych


Ivalua, lider rozwiązań z dziedziny zarządzania wydatkami i zaopatrzenia, ogłosił dziś, że Beacon, brytyjska firma zaopatrzeniowa świadcząca usługi związane z poprawą rentowności dla podmiotów z sektora hotelowego, rekreacyjnego i służby zdrowia, wybrała rozwiązanie Ivalua w celu automatyzacji i kontroli wszystkich swoich działań związanych z fakturowaniem i rozliczeniami centralnymi.

Platforma B2B firmy Beacon pozwala na łączenie ze sobą dostawców mających ponad 2500 klientów w Wielkiej Brytanii. Niezależnie od podstawowych usług związanych z zaopatrzeniem Beacon oferuje funkcję rozliczeń centralnych pozwalającą na konsolidację miesięcznych faktur dostawcy Beacon w postaci jednego rachunku. Następnie Beacon inkasuje kwotę od klienta, korzystając z bezpośredniego obciążenia konta i dokonuje wpłat na rzecz dostawców. W ramach tej usługi, Beacon przetwarza corocznie ponad 400 000 faktur i 20 000 obciążeń bezpośrednich i płatności.

Rozliczenia centralne to wyróżniająca się usługa firmy Beacon, umożliwiająca dostawcom i klientom korzystającym z jej platformy uproszczenie przepływów pieniężnych i odpowiedzialności. Wykorzystując rozwiązanie Ivalua do dalszej automatyzacji tego procesu, Beacon jest w stanie zaoferować usprawnioną i bardziej przyjazną użytkownikom obsługę, jak również spędzać mniej czasu na żmudnych zadaniach, skupiając się bardziej na obsłudze klientów, co pozwoli na świadczenie wyróżniających się na rynku usług.

“Rozwiązanie łatwe w użyciu i jednocześnie oferujące bogactwo funkcji to kluczowy element strategii rozwoju firmy Beacon w Wielkiej Brytanii i poza nią. Ivalua zdecydowanie spełnia te dwa kryteria, mamy więc nadzieję na rozwinięcie długofalowej współpracy” mówi Paul Connelly, dyrektor ds. operacyjnych w firmie Beacon.

Wykorzystując w pełni elastyczną platformę Ivalua i jedną bazę kodu, firma Beacon wdrożyła moduły takie jak Repozytorium dostawców, Rejestracja dostawców i Zajęcie zaopatrzenia, dążąc do następujących celów:

  • Wymiana przestarzałych aplikacji i integracja z systemem CRM, księgowością i innymi systemami
  • Bezpośrednia integracja z rachunkami bankowymi w celu obsługiwania obciążeń bezpośrednich i płatności
  • Zmniejszenie obciążeń operacyjnych i kosztów stałych związanych z rozliczeniami centralnymi
  • Zapewnienie analizy wydatków związanych z aktywnością na platformie
  • Przestrzeganie wymagań związanych ze zgodnością w Wielkiej Brytanii i innych krajach

“Wdrożenie z powodzeniem rozwiązania Ivalua przez firmę Beacon to dowód na zaangażowanie zespołu w sukces klientów i elastyczność, jaką można osiągnąć dzięki narzędziu Ivalua. Cieszymy się i czujemy się zaszczyceni, że firma Beacon dała nam tę niezwykłą szansę; oczekujemy z niecierpliwością kolejnych osiągnięć” mówi Daniel Amzallag, Dyrektor zarządzający firmy Ivalua, Inc.Latest News