News


Zestawienie Magic Quadrant firmy Gartner dotyczące pakietu aplikacji zaopatrzenia strategicznego to wielki krok Ivalua!


Ivalua uznanym liderem w zestawieniu firmy Gartner Magic Quadrant na rok 2015 dotyczącym pakietu aplikacji zaopatrzenia strategicznego

Ivalua, czołowy dostawca technologii z dziedziny eProcurement, których celem jest generowanie oszczędności, zachęcanie do współpracy między zespołami i poprawa efektywności procesów w całym spektrum zaopatrzenia, odnotowała wyjątkowe postępy, których dowodem jest przeprowadzone przez firmę Gartner badanie „2015 Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites”.

Firma Gartner, Inc. oceniła 14 konkurentów, a firma Ivalua odnotowała znaczące postępy w stosunku do publikacji „2014 Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suite (SSS)”, przeskakując z kategorii „rywal” do kategorii „lider” w tym wyjątkowo dynamicznym segmencie rynkowym.

 Quadrant_MQ2015_ivalua_leader_sourcing

„Firma Gartner to renomowana globalna firma badawcza i otrzymanie kategorii „lider” w zestawieniu Magic Quadrant to dla nas ogromny zaszczyt,” mówi Gérard DAHAN, dyrektor generalny Ivalua w regionie EMEA.

“W ciągu kilku ostatnich lat firma Ivalua zdobyła sławę innowatora w społecznościach menedżerów zarządzających wydatkami, dzięki stawianiu na pierwszym miejscu w naszym planie potrzeb firm i użyteczności. Wierzymy, że nasza podróż od kategorii niszowego gracza przez rywala do lidera stała się możliwa dzięki postępom w dziedzinie możliwości naszych rozwiązań i doskonałości. Pragnę podziękować gorąco naszym klientom, gdyż to oni przekazali firmie Gartner swoje opinie.”

Ocena pakietów aplikacji do zarządzania zaopatrzeniem strategicznym obejmuje cały szereg nowoczesnych funkcji zaopatrzeniowych, jaka analiza wydatków, e-sourcing, zarządzanie umowami i zarządzanie bazą dostaw.

Gartner, Inc., Magic Quadrant for Strategic Sourcing Application Suites, Deborah R. Wilson, et al, Feb, 4, 2015.

Zastrzeżenie firmy Gartner:
Firma Gartner nie udziela poparcia jakiemukolwiek dostawcy, produktowi ani usłudze opisanej w jej publikacjach badawczych i nie poleca użytkownikom technologii dokonywania wyboru wyłącznie spośród dostawców o najwyższych ocenach ani innych parametrach. Publikacje badawcze firmy Gartner składają się z opinii organizacji badawczej Gartner i nie należy ich traktować jako deklaracji stanu faktycznego. Firma Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyrażanych ani dorozumianych, w odniesieniu do tych wyników badań, w tym gwarancji przydatności handlowej ani przydatności do określonego celu.Latest News