News


Ivalua wprowadza innowacje do oprogramowania zarządzaniem wydatkami w chmurze dzięki aktualizacji Update 152


NTN SNR

To szybsze stosowanie, lepsze doświadczenie użytkownika, poprawa kontroli oraz uproszczenie złożoności

Ivalua, światowy lider rozwiązań dot. zarządzania wydatkami w chmurze poinformował o wdrożeniu nowej aktualizacji, Ivalua Update 152 (IU 152). To już trzecia w tym roku ważna aktualizacja dla platformy opartej na chmurze. IU 152 zapewnia ulepszone wdrożenie funkcji typu „out-of-the-box”, lepsze doświadczenie użytkownika, większą zgodność i zarządzanie ryzykiem dostawców, a także prostsze zarządzanie złożonością w dużych organizacjach.

Ivalua może się pochwalić najszybszym cyklem aktualizacji z zakresu badań i rozwoju – ponad 95% ulepszeń zostało opracowanych i wdrożonych w ciągu zaledwie kwartału. Ponad 60% ulepszeń ma swoje źródło w uwagach klientów oraz w prospektach. Pozostałe 40% zostało opracowane na podstawie badań i analizy rynku.
Czterema głównymi zagadnieniami IU 152 są:

  • Ulepszone wdrożenie funkcji typu „out-of-the-box” dla klientów, którzy chcą zastosować wszechstronną funkcję OOTB jako punkt startowy celem szybkiego wdrożenia, IU 152 oferuje uproszczoną konfigurację ze standardowymi funkcjami, procesami i przepływem pracy oraz przykładowymi pulpitami kupującego i dostawcy
  • Ulepszone doświadczenie użytkownika dla każdego wielu użytkowników preferuje jeden pionowy pasek przewijania na ekranie, jedną linię menu, jedną linię kryteriów wyszukiwania, z możliwością rozwinięcia wyszukiwania zaawansowanego, uproszczone ekrany przeglądarek i proste do zlokalizowania wyśrodkowane przyciski Akcji. Co więcej, powszechne stosowanie wymaga zastosowania się do wymagań szerokiego kręgu użytkowników dotyczących preferencji nawigacji. IU 152 oferuje uproszczone ekrany i pionowe zakładki z ikonami i możliwością minimalizowania i maksymalizowania widoku, „efekt winiety” z białymi ramami na szarym tle, oraz wysoce reagujący portal kupującego i dostawcy na urządzeniach mobilnych
  • Większa zgodność i zarządzanie ryzykiem dostawców skuteczne zarządzanie dostawcami wymaga ze strony specjalistów ds. zarządzania sprzedawcami wymagania od dostawców, by ci na bieżąco przekazywali obowiązkowe poświadczenia – a te różnią się w zależności od kraju, branży, organizacji, dóbr i poziomu ryzyka. IU 152 daje możliwość określenia „obowiązkowych i dodatkowych poświadczeń dostawców” dla dowolnej dodatkowej kombinacji takich kryteriów oraz możliwość automatycznego wysyłania powiadomień, zarówno do dostawców, jak i specjalistów ds. zarządzania sprzedawcami o statusie zgodności, zmniejszając tym samym ręczną pracę i ryzyko
  • Prostsze zarządzanie złożonością w dużych organizacjach skuteczny proces zaopatrzenia wiąże się z szybkimi odpowiedziami na setki zapytań dostawców na Forum. Specjaliści ds. zaopatrzenia powinni być w stanie skutecznie przeprowadzać procesy związane z zaopatrzeniem, nawet najbardziej złożonych kategorii wydatków. Kupujący i zarządzający zamówieniami powinni być w stanie systematycznie wnioskować o przydziały wśród zapotrzebowań na zaopatrzenie w odpowiedniej skali.
    IU 152 pozwala na szybsze zarządzanie wiadomościami na Forum Zapotrzebowania, to jest łatwiej lokalizować nieprzeczytane wiadomości i takie, na które nie wysłano odpowiedzi, wyszukiwać informacje w treści wiadomości, identyfikować wiadomości wysyłane przez dostawców i te przez użytkowników wewnętrznych, szybko oznaczać przypomnienia jako wiadomości, na które odpowiedziano, uzyskiwać dostęp do chronologicznego widoku wiadomości oraz pobierać wszystkie załączniki jednym kliknięciem. Co więcej specjaliści ds. zaopatrzenia mogą szybko analizować i przyznawać duże zestawy elementów, na przykład takie liczące 20 000 elementów. IU 152 oferuje prostsze podsumowanie wniosków, ulepszoną organizację ekranu, prostsze korzystanie ze scenariuszy przyznawania oraz algorytmów, możliwość szybkiej nawigacji w siatce celem filtrowania dużej liczby elementów oraz masowego przyznawania zamówień 2 kliknięciami.
  • IU 152 upraszcza również rozwiązania procure-to-pay w zakresie procesów przydzielania oferując elastyczność konfiguracji oraz wykorzystanie opcji domyślnych oraz szablonów, by kierować mechanizmami przydzielania. Dzięki aktualizacji IU 152 administratorzy mogą z łatwością tworzyć, edytować oraz kopiować przydzielenia oraz dokonywać masowych zmian w skali.

„Bardzo cieszymy się mogąc udostępnić naszą 152. aktualizację. Dzięki temu kontynuujemy naszą podróż na drodze innowacji celem ulepszania w ramach naszej jednej aplikacji, która zapewnia „wartość, która przekracza oszczędności” – wyjaśnił David Khuat-Duy, CEO Grupy Ivalua. „IU 152 pomaga naszym klientom tworzyć konkurencyjną przewagę, przyspieszając stosowanie, ulepszając zgodność oraz napędzając wdrożenie, dzięki funkcji OOTB”.

Tak jak w przypadku wszystkich aktualizacji Ivalua, IU 152 zostanie udostępniona za pośrednictwem Cloud Factory następnej generacji, co pozwoli klientom wizualizować aktualizacje przed akceptacją, kontrolować czas aktualizacji, przeprowadzić unikalne konfiguracje oraz wdrożyć aktualizacje w dowolnym miejscu – czy to w Chmurze Ivalua, w prywatnej chmurze klienta czy w zakładzie.