News


Firma Ivalua przedstawia rezultaty swojej międzynarodowej ankiety 2014 „Partnerzy Biznesowi Zakupów”


Ivalua kündigt die Veröffentlichung der Ergebnisse seiner zweiten internationalen Befragung bei Einkaufsentscheidern an, die sich als Bestandsaufnahme der Beziehungen zwischen Einkaufsdirektoren und Branchendirektoren in den großen internationalen Gruppen versteht.

Download the report

Decydenci Zakupów 2014 to pierwsza przeprowadzona w skali międzynarodowej, transwersalna ankieta dotycząca działalności w dziedzinie Zakupów, której celem było przeanalizowanie postrzegania ze strony przedstawicieli Dyrekcji Branżowych roli i znaczenia działalności Dyrekcji Zakupów w przedsiębiorstwie. Czy istnieje prawdziwa kultura partnerstwa pomiędzy zamawiającymi, a przedstawicielami Dyrekcji Zakupów?

„Wyniki ankiety Decydenci Zakupów 2014 wskazują na trudności, jakie odczuwają Dyrekcje Zakupów w odniesieniu do postrzegania ich jako Partnerów Biznesowych z prawdziwego zdarzenia przez poszczególne Dyrekcje Branżowe, pomimo wykazywanej chęci współpracy oraz zrozumienia specyficznego znaczenia ich działalności dla nawiązania wzajemnego dialogu. Wytworzenie wśród kupujących prawdziwej strategicznej wizji rynku, zmysłu liderowania oraz zdolności do wywierania wpływu na podejmowane decyzje i rozwiązania wybierane przez klientów wewnętrznych stanowi najważniejszy wstępny warunek stworzenia prawdziwej kultury partnerskiej współpracy jednostek zakupów z działami branżowymi przedsiębiorstwa” – wyjaśnia Gérard Dahan, Dyrektor firmy Ivalua na region Europy, Środkowego Wschodu i Afryki.

W ramach przeprowadzonej ankiety firma Ivalua przeanalizowała odpowiedzi udzielone przez ponad 400 Decydentów Zakupów i 350 Decydentów będących przedstawicielami zamawiających Dyrekcji branżowych (działów Finansów, Systemów Informatycznych, Handlu, OSP, Spraw Prawnych, Prac Badawczo-Rozwojowych, Komunikacji i Marketingu oraz Zasobów Ludzkich) wielkich przedsiębiorstw międzynarodowych (z 15 różnych krajów), w celu uzyskania ogólnej wizji ich wzajemnych relacji i punktów widzenia.

Najważniejsze wnioski z przeprowadzonej ankiety są następujące:

  • Bycie postrzeganym jako prawdziwy Partner Biznesowy jest w opinii przedstawicieli Dyrekcji branżowych obecnym priorytetem Dyrekcji Zakupów
  • Prawdziwe partnerstwo pomiędzy działami Zakupów i Finansów – wyniki ankiety wskazują na postępujący proces podporządkowania działów Zakupów wymogom czysto finansowym – aspekty finansowe tej funkcji są obecnie uwzględniane na poziomie strategicznym i operacyjnym
  • Różnice postrzegania roli Zakupów ze strony przedstawicieli Dyrekcji branżowych oraz Dyrekcji Zakupów, w szczególności jeżeli chodzi o ich zadania w zakresie wdrażania procesów
  • Przyswojenie sobie wszystkich etapów procesu zakupów jest absolutnie konieczne w celu zapewnienia Dyrekcjom Zakupów uzyskania statusu Partnerów Biznesowych
  • Centralizacja i zapewnienie pełnej niezawodności danych dotyczących dostawców, możliwe obecnie dzięki wykorzystaniu narzędzi zakupów elektronicznych, to zagadnienia, które odgrywają niezwykle istotną rolę w zakresie profesjonalizacji funkcji Zakupów oraz uzasadnienia jej roli jako Partnera Biznesowego w oczach Dyrekcji branżowych.

 
„Także w tym roku w naszej ankiecie udział wzięło kilkuset Decydentów z wielu krajów świata. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przedstawicielom dyrekcji zakupów i dyrekcji branżowych, którzy zgodzili się przedstawić nam swoją wizję w odniesieniu do nowej tematyki dotyczącej Partnerów Biznesowych Zakupów.” – podsumowuje Gérard Dahan.