News


HAVI Global Solutions wybiera Ivalua Buyer, aby dostarczyć swoim klientom zintegrowane, elastyczne rozwiązanie do zarządzania wydatkami


Firmy Ivalua i HAVI Global Solutions (HGS) nawiązały współpracę w celu opracowania zintegrowanego rozwiązania do zarządzania wydatkami i łańcuchem dostaw dla branży gastronomiczno-hotelarskiej. HGS wdraża oprogramowanie Ivalua Buyer w ramach usług zarządzanych świadczonych przez tę firmę przedsiębiorstwu Centralized Supply Chain Services, LLC (CSCS), wykorzystując moduły Items (Pozycje), Contract Management (Zarządzanie umowami) i Supplier Relationship Management (Zarządzanie kontaktami z klientami). CSCS jest jedynym pośrednikiem w zakupach reprezentującym sieci Applebee’s i IHOP, czyli ponad 3400 restauracji i z wydatkami w kwocie 1,8 mld dolarów.

Ivalua pomoże HGS w wykorzystaniu zaawansowanych możliwości analitycznych, aby sprostać złożoności branży i zapewnić klientom pierwsze w swoim rodzaju całościowe rozwiązanie łączące w sobie wszystkie podstawowe funkcje zaopatrzeniowe i dostawcze związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw, w tym łączność z dostawcami i dystrybutorami oraz ich obserwację, mapowanie danych, zarządzanie wydatkami, zarządzanie wydarzeniami zaopatrzeniowymi, zarządzanie cenami i umowami.

HGS wybrał Ivalua Buyer do pomocy w budowie wszechstronnego systemu zarządzania całkowicie zintegrowanym procesem zakupów, od wielu złożonych wydarzeń zaopatrzeniowych po zarządzanie umowami i analizę zmienności cen na fakturach. HGS powierzył firmie Ivalua ten kluczowy dla przedsiębiorstwa system, który obejmie ponad 45 000 pozycji, z których kilka tysięcy – od wydarzeń zaopatrzeniowych po dane transakcyjne i nie tylko – wymaga obserwacji.

Ivalua dostarczy całkowicie zintegrowany system do zarządzania danymi, dzięki któremu CSCS będzie w stanie obserwować transakcje i formułować szczegółowe raporty pomagające w zarządzaniu fakturami oraz dostawcami, gdy projekt zostanie oddany do użytku w styczniu 2014 r.

„Złożoność struktury organizacyjnej tego projektu jest ekscytująca, ponieważ odzwierciedla wielość uczestników i ról w branży gastronomicznej. Dzięki elastyczności naszego rozwiązania klient poradzi sobie z tą złożonością, a także będzie otrzymywał adekwatne, wiarygodne informacje stanowiące podstawę decyzji związanych z zaopatrzeniem”. Daniel Amzallag, CEO Ivalua Inc.